Unitats mòbils per a instal·lacions de valorització orgànica

Unitats mòbils de lloguer per a instal·lacions de valorització orgànica mitjançant metanització

Disposem de la més àmplia gamma d'unitats mòbils de lloguer per a la deshidratació de fangs, amb centrífugues per tractar cabals de fangs pesats fins a 5.000 kg/MS/h.

Són equips dissenyats per al seu ús en aplicacions amb una alta exigència de servei, en les cal una producció sense parades ni incidències, com en el cas de les plantes de tractament de residus sòlids urbans amb digestió anaeròbia.

La robustesa i grandària dels decantadors que equipen aquestes unitats mòbils els converteixen en el millor equip per tractar els fangs que provenen del digestor anaerobi, tant en circumstàncies de procés com en el cas que necessitin buidar el digestor per al seu manteniment.

Les unitats mòbils s'utilitzen per a substituir o reforçar els equips existents per períodes de curta o llarga durada i també, per al cas que estiguin interessats en l'adquisició d'un decantador CENTRIBOET, per a realitzar proves en planta i comprovar el seu excel·lent rendiment.

Comments are closed.