Les centrífugues decantadores més grans del sud d’Europa

Centriboet disposa de les dues centrífugues decantadores de mida més gran que hi ha actualment al sud d'Europa i que s'han utilitzat en el tractament dels fangs procedents de l'antiga llera del riu Turia a València.

Les tasques han consistit en l'extracció dels fangs dipositats en la llera del riu mitjantçant el dragat, desbast de gruixuts i posterior bombeig a les dues centrífugues decantadores que tenen cadascuna, una capacitat hidràulica de tractament de fins a 90 m3/hora.

Les centrífugues fan la feina de deshidratació dels fangs, que un cop tractats, apilats i classificats, són transportats amb camió al corresponent abocador.

La fiabilitat, robustesa i gran capacitat permeten que aquests equips puguin treballar de forma continuada i aconsegueixin tractar una gran quantitat de material en processos en els que es crític obtenir sempres els millors resultats.

Aquesta experiència completa l'especialització de Centriboet en el tractament i deshidratació de fangs amb centrífugues decantadores de gran rendiment, preparades per treballar amb fangs pesats procedents del dragat de rius i pantans, buidat de llacunes, buidat de digestors i plantes de metanització de RSU.

Comments are closed.