Lloguer

Les solucions mòbils de deshidratació de fangs ofereixen solucions flexibles per a reemplaçar o complementar les instal·lacions fixes de deshidratació de fangs. L’ alt grau d’estandardització de les unitats mòbils permet abaixar notablement els costos de desenvolupament, transport i posada en servei.

Les unitats mòbils de deshidratació de fangs estan preparades per a intervenir de forma ràpida i es poden llogar per a operacions de curt i llarg termini, amb la garantia d’un servei d’assistència sempre a la vostra disposició.

Són unitats mòbils de deshidratació de fangs completes, equipades amb la centrífuga, bomba d’alimentació de fangs i de polielectròlit, unitat de preparació de floculant, quadre de comandament i maniobra amb alarmes i sistemes de control i cinta transportadora per a la descàrrega dels fangs deshidratats.

Disposem d’una àmplia gama d’unitats mòbils de deshidratació de fangs de lloguer que van des dels 3 m3/h (120 kg/MS/h) fins als 90 m3/h (5000 kg/MS/h) de capacitat de tractament hidràulic.

També disposem d'unitat mòbils per al espesseïment de fangs amb capacitats que van des dels 20 m3/h fins als 60 m3/h.