Reparació de centrífugues

Les centrífugues decantadores treballen a velocitats altes i estan sotmeses a esforços severs, per la qual cosa el desgast i l’erosió són inevitables. La nostra empresa ofereix el servei de reparació i manteniment de tot tipus de centrífugues i posa a disposició dels seus clients una experiència de més de 25 anys dedicats al servei i reparació de centrífugues. També realitzem execucions especials amb ceràmica i metalls durs, reacondicionaments complets, reparació dels equips d’accionament i assessorament en la millora de rendiments i proteccions.

Disposem de taller especialitzat a la localitat d’Argentona (Barcelona), amb més de 2.000 m² dedicats al manteniment i reparació de centrífugues decantadores, amb personal i equips especialitzats de medició, soldadura, rectificat, equilibrat i pintura.

Els nostres serveis abasten tant el reacondicionament complet del tambor i sense fí, com el sorrejat i pintat, protecció antidesgast i recobriments especials (ceràmica, alúmina...) per a productes abrasius.

Som també el servei oficial per la reparació i subministrament de recanvis de Viscotherm per a tot allò relacionat amb l’accionament hidràulic de les centrífugues decantadores.