Sol·licitar pressupost


  Informació sobre el projecte


  Seleccioneu el tipus de fang a tractar

  Fangs biològicsFangs físic-químicsFangs de digestorAltres


  Seleccioneu la durada prevista del lloguer

  Menys d’una setmanaMenys d’un mesMés d’un mesAltres


  Seleccioneu el percentatge de sòlids dels fangs

  Menys de l’ 1%Entre l’ 1 i el 5%Entre el 5 i el 10%Més del 10%


  Seleccioneu els punts següents

  Rebre la trucada d’un agent de vendesIncorporar les dades a llista de correuEnvieu-me una presentació  D’acord amb els preceptes de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 UE, l’informem que les dades personals que ens lliureu, seran tractades automatitzadament i incloses en un fitxer responsabilitat de ANDREU BOET EQUIPAMENTS, SL. Les dades que ens faciliteu, concretament la vostra adreça de correu electrònic i del vostre domicili (si s'escau), podran ser utilitzades per la tramesa de comunicacions publicitàries o que puguin ésser del seu interès. El lliurament de la informació sol·licitada en el formulari i marcada amb un asterisc (*) és obligatori. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supresió i portabilitat, així com l'oposició o limitació del tractament de les vostres dades personals tot adreçant-vos per escrit a ANDREU BOET EQUIPAMENTS, SL. A la sol·licitud d’exercici dels seus drets caldrà que hi figurin el vostre nom i cognoms, la petició en que es concreta la vostra sol·licitud, domicili a efectes de notificació, i data i signatura del sol·licitant, a més de fotocòpia del D.N.I. o passaport, i els documents acreditatius de la petició que formula. Tot això, sense perjudici d’ altres extrems i/o procediments establerts a la normativa vigent. Així mateix, haureu d’emprar qualsevol mitjà que en permeti acreditar l’enviament i la recepció. ”Així mateix, amb l'acceptació d'aquesta nota informativa, consentiu de forma lliure i amb informació suficient al lliurament i tractament de les dades que ens faciliteu, així com a que les dades facilitades siguin cedides a terceres entitats col·laboradores necessàries pel desenvolupament de la nostra activitat. L’adreça del responsable del fitxer és: ANDREU BOET EQUIPAMENTS, SL, Passeig de Sant Gervasi, 33 - 08022 Barcelona.