Blog

Assegurar la producció

Moltes depuradores industrials i urbanes necessiten treballar de forma contínua i sense interrupcions, per la qual cosa utilitzen el nostre servei de lloguer d'unitats mòbils de deshidratació per substituir o reforçar els equips propis que han deixat d'estar disponibles per revisió, avaria o reformes en la instal·lació. Les nostres unitats mòbils estan preparades per portar…
Llegir més

Buidat de digestor a Bordeus

Les unitats mòbils de deshidratació de Centriboet vénen equipades amb centrífugues amb accionament hidràulic, que els permet treballar amb tot tipus de fangs i evitar sobrecàrregues i parades per embús. Són els equips ideals per a tractar fangs provinents del buidatge de digestors anaerobis. Addicionalment a la centrífuga disposem també d'equips pel pretractament, com ara tromels de…
Llegir més

Centriboet a la premsa especialitzada

En el número 397 de la revista "L'eau, l'industrie, les nuisances", l'empresa Centriboet-Andreu Boet Equipaments apareix citada com una de les empreses que participen en la diversificació de solucions per a la deshidratació de fangs i l'increment de la seva eficàcia. Llegir article
Llegir més

Les centrífugues decantadores més grans del sud d’Europa

Centriboet disposa de les dues centrífugues decantadores de mida més gran que hi ha actualment al sud d'Europa i que s'han utilitzat en el tractament dels fangs procedents de l'antiga llera del riu Turia a València. Les tasques han consistit en l'extracció dels fangs dipositats en la llera del riu mitjantçant el dragat, desbast de gruixuts…
Llegir més