Equips auxiliars

De forma auxiliar als equips mòbils de deshidratació, disposem d'equipament auxiliar pel buidat de digestors anaerobis, buidat de llacunatges i basses industrials, dragats, etc.

  • Criba vibradora pel triatge de sòlids Fitxa tècnica en PDF
  • Tromel pel desbast de sòlids lleugers  Fitxa tècnica en PDF
  • Triturador-dilacerador per a fangs de digestor
  • Dipòsit d'homogenització de 20 m3
  • Bombes submergibles amb rodet triturador
  • Bombes de fangs deshidratats
  • Cintes transportadores de 9 i 12 metres

Comments are closed.