Robot per a l’aspiració de fangs

Robot per a l'aspiració de fangs de llacunatge

Un robot, amb comandament automàtic, provist de dos flotadors cilíndrics que li permeten lliscar sobre una superfície líquida i aspirar els fangs del fons o a nivell intermig, mitjançant una tubería d’aspiració retràctil. Va guiat per un cable amb piques enclavades a la vora del riu o llacunatge, pel seu moviment d’anada i tornada, accionat elèctricament.

Damunt del robot hi va muntada una bomba submergible que és la que aspira i impulsa els fangs fins al contenidor previ, mitjançant unes mànegues provistes de flotadors.

Fitxa tècnica robot tipus A (PDF)

Fitxa tècnica robot tipus B (PDF)

Comments are closed.