Espessiment fins a 60 m3/h

Unitat mòbil d'espessiment amb centrífuga de fins a 60 m3/h

Fitxa tècnica en PDF

Construcció Contenidor sobre potes
Centrífuga Dues fases, correntes paral·leles
Tipus B 4-1
Material Acer alta resistència
Capacitat
nominal
60 m3/hora
Potència
elèctrica
necessària
90 kW a 380 V, 50 Hz (grup 200 KVA)
Consum
elèctric
60 amperis
Arrencada Variador de freqüència
Connexió
elèctrica
Directa amb cable elèctric de 25 metres
Quadre
elèctric
Automètic/manual
Consum
d’aigua
Eventualment per la neteja interna
Entrada
d’aigua
Tubería amb rosca mascle de 1 ½”
Entrada
de
fang
líquid
Tub. rosca mascle 3“ o 4”, segons instal·lació
Distància
màxima
de
connexions
25 metres
Bomba
d’evacuació
Bomba Mono pel filtrat
Bomba
de
fangs
Per l’alimentació de fang líquid i espessit
Cabalímetre De la bomba de fangs
Compta
hores
De la bomba de fangs i la centrífuga
Pes 15 Tn.

Comments are closed.