Espessiment fins a 20 m3/h

Unitat mòbil d'espessiment amb centrífuga fins a 20 m3/h

Fitxa tècnica en PDF

Construcció Estructura
Centrífuga Dues fases, corrents paral·lels
Tipus B 3-0
Material Acer alta resistència
Capacitat
nominal
20 m3/hora
Potència
elèctrica
necessària
25 kW a 380 V, 50 Hz (grup 100 KVA)
Arrencada Estrella triangle
Connexió
elèctrica
Cetact de 63 amperis
Quadre
elèctric
Automètic/manual
Consum
d’aigua
Eventualment per la neteja interna
Entrada
d’aigua
Tubería amb rosca mascle de 1 ½”
Entrada
de
fang
líquid
Tub. rosca mascle 3“ o 4”, segons instal·lació
Distància
màxima
de
connexions
25 metres
Estació
preparació
polimer
Pols o líquid
Bomba
d’evacuació
Bomba Mono pel filtrat
Bomba
de
fangs
Per l’alimentació de fang líquid i espessit
Cabalímetre De la bomba de fangs
Compta
hores
De la bomba de fangs i la centrífuga
Pes 3 Tn.

Comments are closed.