Ponds and lagoons emptying

En el cas de basses industrials i depuradores de llacunatge, periòdicament s'ha de procedir al seu buidatge, tant per feines de manteniment com per retirar tots els sediments decantats. El fet de treure els fangs en forma líquida suposa uns elevats costos de transport i gestió, per la qual cosa cada vegada més les empreses explotadores opten per tractar els fangs in situ mitjançant unitats mòbils de deshidratació, tant per l'estalvi que suposa l'haver de transportar molts menys fangs com el fet que es pot fer de forma molt més ràpida i contínua, fet que suposa també reducció de costos i de la indisponibilitat temporal de la bassa. Disposem també d'equips flotants d'extracció dels fangs que permeten el seu bombament per a ser tractats en les plantes mòbils de centrifugació i que es lloguen conjuntament.

Comments are closed.